Rolando Cantaruti

Rolando Cantaruti Rebolledo "Sistema controlador de impresión utilizando un sensor de visión artifi cial" Ingeniería Eléctrica, dic 1996. Supervisor: Pablo Irarrazaval.