Rolando Cantaruti

Rolando Cantaruti Rebolledo

“Sistema controlador de impresión utilizando un sensor de visión artifi cial”

Ingeniería Eléctrica, dic 1996.

Supervisor: Pablo Irarrazaval.